Berichten

Hans Langbroek@ 21:51 10-08-2011
Morrie demulder, ik lees je bericht exact nadat ik net twee zaken nieuw op de site gezet heb: Autoverdriet I en Autoverdriet II

Het niet schrijven was niet zozeer het reces, maar meer drukte in de levenssferen. Daarnaast weerzin tegen hoe internet soms gebruikt wordt in de lokale perikelen, dat was een jaar of wat terug niet op deze manier aan de orde.
De boel is gedegenereerd in mijn ogen. Maar dat zal ongetwijfeld ook allemaal aan mezelf liggen, en aan niemand anders dan mezelf zo tussen al die heiligen in.
demulder@ 17:45 10-08-2011
laatste update 17 juli!!!!
dat de raad zomerreces houdt is te begrijpen.
Dat kan toch niet betekenen dat je tot september in bed blijft liggen en niets van je laat horen. Er is leven na de dood zo schijnt het. Het leven gaat ook door als de raad op zijn gat ligt. of heb je geen internet op de slaapkamer?
gegroet gij zwijgzame
roel.
Hans Langbroek@ 21:37 12-07-2011
De mail in goede orde ontvangen, en duidelijk beantwoord.
Christian@ 02:39 12-07-2011
Ik ben erg teleurgesteld in je onterechte weblogpost. Zie je mail.
Hans Langbroek@ 18:57 30-06-2011
Chris, dat zou best eens kunnen ja. Maar ik heb ook om verduidelijking gevraagd, doch ik kreeg een specificatie van cijfers.
Het is niet kritiek die ik lever, maar onduidelijkheid die ik voor mezelf heb over dit.
Chris@ 23:55 27-06-2011
Hans, even over het zwembad. Ik denk dat je over het hoofd ziet dat in het zwembad tal van activiteiten plaatsvinden die niet meer dan een uur of een half uur in beslag nemen. Ik denk daarbij aan zwemles en aqua-joggen. Als je die deelnemers bij elkaar optelt kom je mogelijk aan die 400 deelnemers per dag die worden genoemd.
Hans Langbroek@ 12:41 05-06-2011
Ik denk te begrijpen waar je op doelt. Zelf heb ik[dit] hierover verwoord.
De raad is volgens mij duidelijk over dat Schootsveld en de Vest. Net doen of dat anders is komt over als een (schijnbare!) vorm van communicatieverstoring, ik begrijp dat niet.
Christian@ 21:05 04-06-2011
Hans, je leest het stuk op onze site over het Schootsveld niet goed. De wethouder was erg duidelijk in zijn opmerking dat in zijn beleving de raad hem een opdracht heeft gegeven om in het Schootsveld parkeren te realiseren (zoekgebied parkeervoorzieningen). Ondanks een voorzichtig voorstel om maar meteen vast te stellen dat dit NIET het geval was (op zijn hoogst onzichtbaar onder de grond) bleef die stelling gehandhaafd. Als het nou echt zo duidelijk is, dan zsm. vastleggen wat er WEL moet gebeuren. Ik zag dat je al bezig was met een voorstel. Prima, maar dat had natuurlijk ook in die raadsvergadering al gekund (mondeling).
Pauline@ 18:23 01-06-2011
guthschmidt. U verwoord voor de burgers op een normale en leesbare manier politieke kwesties. Heerlijk
Hans Langbroek@ 18:33 30-05-2011
Dat is inderdaad de potentieel duistere kant van een excessie die zou kunnen ontstaan. Uitgaande van de Wet van Murphy, om jou even aan te halen, zal dat dan ook ontstaan. Ook gezien de historie (en huidige tijd!) in dat opzicht.

Aan de andere kant heeft William een punt vind ik, doordat personen geen groepen zijn. Groepen krijgen groepsmacht, als een octopus glijden ze in de infrastructuur van een samenleving en kunnen veel/alles van belang gaan bepalen.
Personen in een vastgelegde personendemocratie gaat dat niet lukken.
Christian@ 12:16 29-05-2011
Personendemocratie. Moet aan "Cult of personality" van Living Colour denken (http://www.youtube.com/watch?v=7xxgRUyzgs0)
Christian@ 14:27 28-05-2011
In 2005 was er ook nog over Ecolint besloten: http://www.enkhuizen.nl/ris/websites/common/download.asp?PropId=1606
guthschmidt@ 14:35 23-05-2011
Beste Hans,
Jij verstaat kennelijk onder integer, "vasthouden aan je standpunt".
Dat versta ik er niet onder. Uiteraard moet je een compromis kunnen sluiten, zelfs als je er bedenkingen tegen hebt. Die afweging moet integer zijn d.w.z. geen trucs, fair play en een ander wat gunnen. Die eigenschappen kan een mens ontwikkelen. Dat staat haaks op de oude politiek waar het belang van de partij voorop staat. Oude politiek is allerlei trucs, unfair play en een andere partij niets gunnen.als het erop aankomt. Maar je hebt ook gelijk dat de politiek zich ontwikkeld naar een richting met meer afstand van de partijpolitiek.. Daar ben jij in Enkhuizen een voorbeeld van.
In Duitsland mag men bij ethische kwesties vrij stemmen als politicus. Probleem daar is dan, wat is een ethische kwestie en wat niet. Eigenlijk is elke keuze een ethische.
Hans Langbroek@ 10:04 22-05-2011
Pauline,

In de tijd dat ik nog voor Jan Hart's Enkhuizer Belang in de kinderkamer van de Enkhuizer politiek rondhuppelde, is er een raadsbesluit genomen dat het Schootsveld en de Vest belangrijk onderdeel uitmaakten en dienden te maken van het ecolint. De raad wilde het Schootsveld en de Vest ongeschonden houden, die intentie was zeer duidelijk.

Met de bezuinigingsronde van 2004 is dit raadsbesluit stilgezet totdat er weer genoeg geld zou zijn om verder te gaan met dat ecolint. Er was 9 ton in guldens voor dat ecolint uitgetrokken.
Het raadsbesluit is nooit ingetrokken, slechts stilgezet. Het geldt dan ook nog steeds, en wat nu voorgesteld werd via achterdeurredenaties gaat keihard in tegen wat toentertijd besloten en geïntendeerd is!

Niet willen, niet doen en niet aan meewerken dus.
Hans Langbroek@ 09:26 22-05-2011
Hallo William Güthschmidt,

Dat concept van een personendemocratie vond ik destijds, toen jij daarmee de lokale politiek mee trachtte binnen te komen, bijzonder interessant. Het had raakvlakken met een vorm van pragmatisch-politiek anarchisme, en dat is daadwerkelijk een interessant concept!

Personen kunnen integer zijn. Maar ook personen binnen een personendemocratie zijn op een gegeven moment welhaast gedwongen om meerderheden te zoeken voor ideeën die ze in een samenleving willen implementeren. Bij dat zoeken naar meerderheden vindt er automatisch een proces van koehandel plaats over ideeën, net zoals bij partijen onderling gebeurt. Compromissen sluiten heet dat.

Feitelijk zie je de alledaagse werkelijkheid de integriteit in dat opzicht inhalen. Een voorbeeld is de SP, die heeft ook jarenlang niet willen inleveren qua ideeën als ze de kans had te kunnen gaan besturen. Het gevolg was dat die partij nergens aan de bak kwam, en eindigde als notoire criticus zonder macht daadwerkelijk iets te kunnen veranderen.
Zelfs zij zijn nu tot de conclusie gekomen dat soms naar standpunten gedraaid moeten worden die niet in de eigen lijn liggen, juist om standpunten die wél in de eigen lijn liggen te kunnen verwezenlijken.

Het is één van de eigenschappen die in welke vorm van democratie dan ook moeilijk blijven voor beoefenaars van die democratie. Het blijft een wringend gevoel geven als je soms op aan fundamentele zaken grenzende ideeën moet iets moet toegeven, maar het is wél de harde praktijk. Voor letterlijk iedereen die meedoet.

Berichten: 61 t/m 75 van de 198.
Aantal pagina's: 14
Nieuwer2 3 4 [5] 6 7 8Ouder